TCS

Základní informace

Traffic Control System (TCS) je systém, který zpracovává příchozí požadavky (např. z externího ERP systému) a zasílá je automaticky řízeným vozidlům, která požadavky zpracovávají. Systém umožňuje řadu způsobů, jak požadavky vytvářet. TCS přiřazuje požadavky každému vozidlu podle různých kritérií a zajišťuje, že mezi vozidly nenastane žádná kolize. Naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám umožňují rozšířit běžnou funkcionalitu systému o procesy požadované zákazníkem. Vytváření těchto rozšíření je možné pomocí standartizovaných rozhraní, která TCS implementuje. TCS je možno využít s jakýmkoliv automaticky řízeným vozidlem, které v sobě implementuje rozhraní podle standardu VDA 5050. Systém dále obsahuje nástroje umožňující ukládání statistických dat a jejich analýzu.

Základní funkcionalita

Automatické řízení provozu

Systém automaticky sleduje provoz a zabraňuje situacím, kdy by se automaticky řízené vozidlo dostalo do slepých uliček nebo by mohlo dojít ke kolizím vozidel (včetně řešení problému s protijedoucím provozem).

Plán pro více podlaží

Sklad je často umístěn na několika podlažích, které mohou být propojené pomocí výtahu. Software proto obsahuje nástroje, které umožňují efektivně sledovat provoz na takovém plánu.

Správa skladu

Stav skladu je průběžně ukládán do databáze. Databáze obsahuje záznamy, zda je místo prázdné nebo zda je na něm umístěna paleta a také identifikační číslo daného nákladu. Pomocí systému TCS je proto možné spravovat daný sklad.

Skladové uličky

Skladové uličky jsou vzájemně propojená místa, kde lze skladovat palety. Systém podporuje nakládku a dodávku palet ze skladových uliček bez definování určitého místa vyzvednutí nebo dodání. Systém automaticky vyhledává nejbližší paletu nebo prázdné místo ve skladových uličkách a automaticky zpracovává objednávky.

Intuitivní editor

Systém obsahuje editor plánu, který uživateli usnadňuje jeho tvorbu (automatické zarovnávaní, možnosti přesunu nebo kopírování více lokací najednou atp.).

Rozhraní

Protože interakce mezi systémem TCS a externími systémy je důležitá pro realizaci projektů v oblasti automaticky řízených vozidel, systém TCS jich nabízí hned několik. TCS implementuje REST-API, které umožňuje externímu systému mimo jiné vytvářet požadavky jednotlivým vozidlům nebo si vyžádat informace o stavu systému. Stejné informace a požadavky si lze vyžádat i pomocí protokolu MQTT. Systém TCS umožňuje jednoduše integrovat digitální vstupy a výstupy pomocí REST-API, MQTT nebo OPC-UA. Tyto signály můžou být v rámci systému použity na jednoduchou komunikaci s infrastrukturou budovy (např. otevírání automatických dveří). Pokud zákazník potřebuje implementovat komplexnější případy (například specifickou logiku zpracování požadavků), TCS nabízí Script-API. Toto API umožňuje programátorovi využít skripty napsané v jazyce Python, aby mohl komunikovat přímo se systémem TCS a přepsat standardní funkcionalitu systému. Synchronics nabízí zákazníkům řešení na klíč a také nabízí detailní dokumentaci rozhraní. Systém TCS tak může být plně přizpůsoben požadavkům zákazníka.

Další součásti systému

Webová aplikace

Pro uživatele, kteří potřebují systém kontrolovat z mnoha zařízení, nabízíme webovou aplikaci, která umožňuje vytvářet požadavky pomocí mobilních zařízení. Pokud zákazník potřebuje webovou aplikaci specifickou pro řešení jeho problémů, nabízíme vývoj webových aplikací přesně podle požadavků zákazníka. Pro vývoj takových webových aplikací máme předpřipravené komponenty, které umožňují vytvořit aplikaci v co nejrychlejším časovém horizontu.

Simulátor

Pro automaticky řízená vozidla nabízíme také simulátor, který simuluje vozítka na síťové úrovni. To umožňuje simulaci reálných plánů bez nutnosti použít vozidlo. Simulace může probíhat v reálném čase nebo time-lapse módu. Simulátor tak umožňuje rychle analyzovat plány budov. Je také možné simulovat další informace stavu vozidla (jako např. úroveň baterie), a tak analyzovat další kritické případy, které mohou v běžném provozu nastat.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru